Tekst alternatywny

PERSPEKTYWA 2014-2020

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółowej oferty współpracy w zakresie dotacji.

Skorzystaj z konsultacji unijnej u siebie w przedsiębiorstwie

Zapraszamy do korzystania z konsultacji unijnych u siebie w przedsiębiorstwie. Nasz doradca przyjedzie do Państwa.

Wybrane przeprowadzone szkolenia i seminaria:


Seminarium w Regionalnym
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
w Szczecinie - 30.06.2015 r.


Seminarium dla firm
w Myśliborzu - 17.06.2015r.


Szkolenie dla przedsiębiorców
w Gminie Dębno - 11.05.2015 r.

Tekst alternatywny

Rozliczanie projektów dofinansowanych z UE

Najważniejszym elementem po uzyskaniu dofinansowania unijnego jest prawidłowe zarządzanie realizacją inwestycji zgodnie z wytycznymi Instytucji finansującej, która udzieliła wsparcia.

więcej

Tekst alternatywny

Pożyczki preferencyjne z UE

Skorzystaj z pożyczek dofinansowanych w ramach Inicjatywy JEREMIE. Oprocetowanie od 0 % w skali roku bez dodatkowych kosztów.

więcej

Tekst alternatywny

Dotacje na rozwój dla przedsiębiorstw

W perspektywnie unijnej 2014 - 2020 Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować swój biznes porzez zakup linii produkcyjnych, wyposażenia oraz prac budowlanych.

więcej

Tekst alternatywny

Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

W ramach nowej perspektywy finansowania na lata 2014 – 2020 planowane są nabory w trybie konkursowych na inwestycje związane z rewitalizacją zabytkowej tkanki miejskiej oraz wiejskiej.

więcej

Tekst alternatywny

Dotacje dla mieszkalnictwa

Od 2015 r. planowane są nabory w trybie konkursowych dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Spółdzielczego (TBS) na inwestycje związane z modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków.

więcej

Tekst alternatywny

Dotacje na zakup rozwiązań IT

Dowiedz się więcej na temat możliwości otrzymania dotacji na zakup i wdrożenie narzędzi informatycznych np. oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami CRM, zarządzania przedsiębiorstwem ERP.

więcej

Copyright © 2014 ZARZĄDZANIE+, Strona zaprojektowana w oparciu o Theme Horse Powered by: WordPress - czytaj więcej