Tekst alternatywny

Dotacje na rozwój dla przedsiębiorstw

Głównym źródłem dotacji dla przedsiębiorców będą Regionalne Programy Operacyjne, w szczególności działanie 3.3 Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Dominującym typem inwestycji będą inwestycje polegające na wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług poprzez wdrożenie nowoczesnych linii technologicznych, zakup i instalacja oprogramowania czy zakup wyposażenia.

Branżami, które będą w szczególności mogą liczyć na wysoką punktację są w ramach konkursów są:

branża medyczna

branża produkcyjna

branża informatyczna

branża hotelarska

Wydatkami kwalifikującymi się do wsparcia będą:

zakup nieruchomości zabudowanej,

zakup gruntu,

zakup i montaż środków trwałych, linii technologicznych,

zakup wyposażenia,

zakup i instalacja wymaganego oprogramowania.

Specjalizujemy się w pozyskaniu środków dla przedsiębiorców z województw:

Zachodniopomorskiego,

Pomorskiego,

Kujawsko-Pomorskiego,

Lubuskiego,

Wielkopolskiego.

Przy przygotowywaniu przez Nas projektu podpowiemy Państwu na jakie aspekty inwestycji należy zwrócić uwagę, tak aby uzyskać możliwe jak większą punktację – a tym samym uzyskać dotację.

Uczestniczymy na każdym etapie realizacji przez Państwa inwestycji.

Począwszy od:

Bezpłatnych konsultacji i weryfikacji Państwa pomysłu na inwestycję. Na tym etapie również modelujemy Państwa pomysł na inwestycję pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych naboru wniosków

Przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami

Skończywszy na:

Przygotowywaniu suplementów do umowy o dofinansowanie wniosku

Prowadzeniu oraz rozliczenia dotacji

Audycie projektu i przygotowaniu go do kontroli przez Instytucję Zarządzające