Tekst alternatywny

Dotacje na zakup rozwiązań IT

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie zakupu i wdrożenie narzędzi informatycznych np. oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami CRM, do zarządzania przedsiębiorstwem ERP, oprogramowanie związane z pracą zdalną w organizacji.

Planowanymi typami inwestycji dla przedsiębiorców w tym zakresie będą:

wdrożenie w przedsiębiorstwach kompleksowych rozwiązań informatycznych pozwalających na interakcję on-line z klientami i kooperantami, np. umożliwienie zastosowanie automatycznej wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi za pomocą technologii informatycznych,

przeniesienie części funkcjonowania przedsiębiorstwa do sfery wirtualnej np. praca zdalna, zdalne zarządzanie kadrami czy przedsiębiorstwem, budowanie systemów komunikacji VPN. Wdrożenie technologii informatycznych poprzez zastosowanie systemów umożliwiających automatyczną wymianę danych wewnątrz przedsiębiorstwa przyczyni się do zwiększenia efektywności zarządzania przedsiębiorstwem.

Wydatkami kwalifikującymi się do wsparcia będą:

opracowanie wymaganych specyfikacji i dokumentacji systemowej,

zakup i instalacja systemów informatycznych,

szkolenia dla pracowników w zakresie planowanego do nabycia systemu informatycznego.

Planowany poziom dofinansowania dla przedsiębiorców będzie wynosił 50-60% wydatków kwalifikowalnych.

Planowane pierwsze nabory to I/II kwartał 2015 r.