Tekst alternatywny

Bezpłatne konsultacje dla Wnioskodawców przygotowujące do perspektywy 2014 - 2020

Pierwsze konkursy w nowej perspektywie unijnej 2014 - 2020 wystartują w IV kw. 2014 r. i I kw. 2015 r.

Obecnie jest dogodny czas, aby przygotować się do nadchodzących naborów wniosków.

Dzięki temu z chwilą ogłoszenia konkursów będą Państwo posiadali wszystkie niezbędne załączniki i dane do przygotowania kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Ograniczy to pośpiech w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, a tym samym możliwość popełnienia błędów formalnych oraz merytorycznych, które mogą okazać się kluczowe w dalszej ocenie projektu.

Oferujemy Państwu możliwość przygotowania się do nadchodzących naborów poprzez:


doradztwo w zakresie wymaganych załączników w zależności od typu inwestycji,

doradztwo w zakresie informacji i danych jakie trzeba zgromadzić i przygotować w celu przygotowania kompletnego wniosku o dofinansowanie, biznes planu lub studium wykonalności,

modelowanie planów inwestycyjnych pod kątem uzyskania jak największej ilości punktów w przyszłych naborach wniosków o dofinansowanie,

pomoc przy uregulowaniu kwestii formalno-prawnych związanych z Wnioskodawcą, tak aby kwalifikował się do przyszłych naborów,

weryfikacja statusu Wnioskodawcy pod kątem możliwości ubiegania się o dotacje unijne,

przygotowanie kompleksowej informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia i jego wysokości w ramach przyszłych naborów.