Tekst alternatywny

O Nas

Consultingiem projektów unijnych zajmujemy się od 6 lat. W tym czasie na współpracę z nami zdecydowały się jednostki samorządy terytorialnego, sektor MŚP, a także organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia.

W latach 2007-2013 pozyskaliśmy dla naszych klientów łącznie 243 mln złotych dofinansowania na projekty związane z infrastrukturą technologiczną, rozwiązaniami IT dla firm oraz ochroną środowiska i ekologią.

Zespół DOTACJE+ to ludzie z pasją, specjaliści z zakresu prawa, ochrony środowiska, marketingu, ekonomii i finansów, a także zarządzania nieruchomościami. Razem tworzymy drużynę, której skuteczność w pozyskaniu dofinansowania wynosi 93%.

Specjalizujemy się w:

pisaniu wniosków, biznes planów i studium wykonalności pod dotacje ze środków UE, krajowych oraz finansowego mechanizmu norweskiego i EOG,

rozliczaniu projektów współfinansowanych z unijnych programów wsparcia,

audycie inwestycji w jej trakcie oraz przed kontrolą instytucji państwowych studiów wykonalności dla złożonych projektów infrastrukturalnych, ochrony środowiska etc.

Obecnie prowadzimy bezpłatne konsultacje dla Wnioskodawców w celu przygotowania ich do nowych konkursów w ramach perspektywy 2014 - 2020. Informujemy jakie formalności należy spełnić oraz jakie dokumenty zgromadzić tak, aby z chwilą uruchomienia nowych środków unijnych móc przystąpić do konkursów.

Zapraszamy do współpracy z DOTACJE+.