Tekst alternatywny

Rozliczanie projektów dofinansowanych z UE

Najważniejszym elementem po uzyskaniu dofinansowania unijnego jest prawidłowe zarządzanie realizacją inwestycji zgodnie z wytycznymi Instytucji finansującej, która udzieliła wsparcia.

W czym możemy Państwu pomóc:

Akceptacje wystawionych faktur i protokołów przez Wykonawców i Dostawców, opisanie ich zgodnie z wymogami instytucji finansującej

Rozliczenie uzyskanych zaliczek oraz refundacji w ramach projektu

Przygotowanie kompletu dokumentów związanych z prawidłowym wyborem Wykonawców Dostawców w ramach projektu

Przygotowanie wzorów materiałów informacyjnych o dofinansowaniu np. tablice, naklejki unijne, ogłoszenia w prasie

Przygotowanie korespondencji z Instytucją finansującą, przygotowanie aktualizacji wniosku, harmonogramów rzeczowo-finansowych zgodnie ze zmianami zachodzącymi w projekcie

Konsultacje związane z prowadzoną księgowością związaną z projektem

Przygotowanie wniosków o płatność zaliczkową, refundacyjną oraz końcową

Przygotowanie do kontroli projektu unijnego

Nieprawidłowe rozliczenie inwestycji unijnej może skutkować:

zmniejszeniem lub odebraniem dotacji,

wydłużonym oczekiwaniem na uzyskanie dotacji,

konsekwencją dodatkowych kontroli projektu w siedzibie Beneficjenta.