Tekst alternatywny

Szkolenia, seminaria i warsztaty unijne

Seminarium w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie - 30.06.2015 r.

W dniu 30.06.2015r. w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie w ramach działalności Centrum Usługowo-Doradczego Euroregionu Pomerania odbyło się seminarium dla mikro - małych - średnich firm ze Szczecina i okolic. Spotkanie było poświęcone funduszom unijnym na lata 2014-2020 ze szczególnym naciskiem na zarządzanie procesem inwestycyjnym oraz budowaniu strategii finansowania projektów współfinansowanych z UE. Spotkanie było współfinansowane ze środków EFRR w ramach działań INTERREG IV A.

Seminarium dla firm w Myśliborzu - 17.06.2015r.

Seminarium dla firm w Myśliborzu odbyło się w Centrum Usługowo-Doradczym Euroregionu Pomerania. Było realizowane w formie Case Studies. Uczestniczyły w nim zarówno spółki komunalne jak i firmy prywatne. Poruszane zagadnienia dotyczyły funduszy unijnych na lata 2014 - 2020 oraz praktycznych aspektów związanych z planowaniem oraz realizacją inwestycji.

Konferencja z zakresu funduszy unijnych w Hotelu Focus dla środowisk medycznych - 20.05.2015 r.

Dnia 20 maja br odbyła się konferencja dla środowisk medycznych pod kątem zmian w przepisach dotyczących obiegu dokumentów. Spotkanie było podzielone na kilka modułów, gdzie jeden z nich był poświęcony finansowaniu działalności medycznej ze środków UE. Poruszyliśmy w nim najważniejsze zagadnienia związane z finansowaniem jednostek służby zdrowia przy pomocy zwrotnych jak i bezzwrotnych instrumentów finansowych.Omówione zostały zarówno programy krajowe, regionalne jak elementy strategii sięgania po środki UE. Link do konferencji na stronie organizatora firmy Primaco: http://primaco.pl/bezplatna-konferencja-dla-placowek-medycznych/

Szkolenie dla przedsiębiorców w Gminie Dębno - 11.05.2015 r.

Warsztaty w imieniu Miasta Dębno otworzyła Pani Beata Broda Kierownik Wydziału Panowania i Rozwoju UM Dębno. Spotkanie odbyło się 11.05.2015 r. i poświęcone było finansowaniu inwestycji ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Poruszone zagadnienia dotyczyły konkretnych programów dostępnych dla sektora MŚP oraz budowie strategii przy realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków z UE.